GIẢI PHÁP SMS
GIỚI THIỆU
Các doanh nghiệp ngày càng có xu hướng sử dụng SMS như là một kênh để xây dựng, thúc đẩy và duy trì mối quan hệ giữa tổ chức/doanh nghiệp với khách hàng/đối tác thông qua các chiến dịch quảng bá sự kiện, sản phẩm, dịch vụ, chăm sóc khách hàng, trao đổi thông tin, và các tương tác 2 chiều.
SMS NGÂN HÀNG/TÀI CHÁNH
SMS THƯƠNG MẠI/QUẢNG CÁO
SMS GIÁO DỤC
SMS DU LỊCH
SMS DOANH NGHIỆP
PTSSMS GATEWAY
PTSSMS GateWay là dịch vụ cung cấp cổng trung gian kết nối đến các nhà khai thác mạng di động Việt Nam và thế giới.
PTSSMS PRO
PTSSMS Pro là một giải pháp trọn gói về SMS dành cho Doanh nghiệp.
PTSSMS SMART
PTSSMS SMART là dịch vụ tư vấn và triển khai tích hợp hệ thống CNTT hiện tại của doanh nghiệp với hệ thống dịch vụ PTSSMS.