GIẢI PHÁP SMS
GIỚI THIỆU
Các doanh nghiệp ngày càng có xu hướng sử dụng SMS như là một kênh để xây dựng, thúc đẩy và duy trì mối quan hệ giữa tổ chức/doanh nghiệp với khách hàng/đối tác thông qua các chiến dịch quảng bá sự kiện, sản phẩm, dịch vụ, chăm sóc khách hàng, trao đổi thông tin, và các tương tác 2 chiều.
Giải pháp hệ thống mạng
Giải pháp bảo mật
Giải pháp hệ thống máy chủ
Giải pháp lưu trữ
Giải pháp ảo hóa
Giải pháp hội nghị truyền hình
Giải pháp xây dựng hạ tầng Data Center