PTS Vietnam
PTS Vietnam
 
Products / ROUTERS
CISCO ISR 4321
Bộ định tuyến Dịch vụ tích hợp Cisco 4321 được thiết kế để cung cấp các dịch vụ nâng cao cho môi trường chi nhánh doanh nghiệp nhỏ. Khả năng xử lý 50Mbps theo mặc định. Có thể tăng dung lượng chuyển tiếp lên 100Mbps bằng cách nâng cấp FL-4320-PERF-K9. Cisco ISR4321-SEC/K9 là bộ định tuyến Cisco ISR4321/K9 với Gói bảo mật. 

Price: 1 VND
Status: Còn hàng
ROUTERS
`
Find out what Cisco Wi-Fi 6E technology can do for your network
Stay informed about this new technology, which extends Wi-Fi 6 into the 6-GHz spectrum with faster speeds, lower latency, and stronger security.
© 2017 PTS VietNam Ldt. Compnany